SCHOOL OF STUDIES IN PHYSICS

Vikram University, Ujjain

Ph.Ds. Awardees

Type either Year or Name

Back to Rearch and Development Page

2022 SHUBHASH CHOUHAN
2022 PRIYUSHA BAGDARE
2022 GEETA SHRIVASTAVA
2022 AMAR SINGH PATNESHWAR
2021 SACHIN SINGH CHOUHAN
2020 VISHNU P. AHIRWAR
2019 KAMAL JAIN
2019 SHARAD SHARMA
2019 N. NITIN NAIR
2019 FALGUNI SHRIVASTAVA
2018 ANJALI AGARWAL
2018 SHIKHA DWIVEDI
2018 PRABHAT K. DUBEY
2018 PREM SINGH MAKVIYA
2018 AYUSHI PALIWAL
2017 APURVA MULEY
2017 PRIYA DUBEY
2016 BHUPESH SAXENA
2016 BALRAM SONI
2016 R. C. DAD
2015 RATNESH SHARMA
2015 SHUBHA MISHRA
2015 AARTEE SHARMA
2015 SANDHYA CHOUDHARY
2015 ANAND VYAS
2015 K.K CHOUDHARY D.Sc.
2014 DALURAM YADAV
2014 RATNA AGARWAL
2014 DAVOOD Ah. DAR
2014 ARUN SHUKLA
2014 NALINI PATOLIYA
2014 VARSHA GUPTA
2013 KIRTI SONTAKKER
2012 H.L. VISWANATH
2012 DILIP K. SONI
2012 AJAY K. SAXENA
2012 M. THAKRE
2012 AMAN D. ACHARYA
2012 SHWETA MOGHE
2012 S. KAOTHEKAR
2012 ABHIJEET GAUR
2012 RAVI VANSHPAL
2011 RENUKA KENDURKAR
2011 NILESH DASHORA
2011 VIJAY HINGE
2011 NILESH NIMJE
2011 AJIT JOHRI
2010 GRIJESH SINGH
2010 R.P. PRAJAPATI
2010 RAKESDH SHARMA
2009 NEETU BADERA
2008 BHAVNA GODBOLE
2008 RAJEEV TRIVEDI
2007 PRAGATI KHARE
2007 NISHCHHAL YADAV
2007 R.K. VYAS
2006 PREETI THAKUR
2005 M.K RATHORE
2005 SURENDRA BABU
2003 UMA SHRIVASTAV
2003 VANDANA THAKUR
2002 SHASHANK TILWANKAR
2002 M.P. RISHI
2001 R.K. PENSIA
2001 A.K. SHARMA
2001 RAJKUMAR KATAR
2001 P. DAULATABADKAR
2001 GIRIRAJ SHARMA
2000 BINDU KUMAR B.
1999 S.K SHASTRI
1998 P.K. DESHPANDEY
1998 A.K. UPADHYAY
1997 P.K. SHARMA
1997 G.D. SONI
1997 R.K. TRIVEDI
1997 PRADEEP K. SHARMA
1996 R.K. DIXIT
1996 SWATI DUBEY
1995 A.K. PARIHAR
1994 K.L JAT
1994 S. GOYAL
1994 V.V.S MURTI
1993 R.C. SANGHVI
1992 A. NEOGI
1992 P. GADGKARI
1992 V.K GUPTA
1991 P. SISODIA
1991 M. BOSE
1991 G.D GUPTA
1991 R.C. KUMAWAT
1990 M.K. VYAS
1990 G. SHAH
1990 SANTRAM- D. Sc.
1989 D.S. VAGHELA
1988 M.S. PATHAK 
1987 A. DHOBLE 
1987 A.C GHARIA 
1987 N.C. AGARWAL
1987 R.K. SANGHVI 
1987 S. DIXIT 
1987 A. MISHRA 
1986 S.K. JOSHI 
1986 R.B. SAXENA
1985 M.L. SONI
1985 P. PUROHIT
1984 V.K. OJHA
1984 S.M KHAN
1983 V.K. AGARWAL
1983 P. SEN
1983 C.P SALGIA
1982 H.P. BONDE
1982 S.S KATARE
1982 P.K AWASTHI
1982 M.S. KHANNA
1981 N. APTE
1981 D.C GAUR
1981 N.K. MAHAJAN
1981 M.C. SHAH
1981 P.R. LANDGE
1979 S.C. GUPTA
1979 D. SINGH
1979 M.K GUPTA
1979 P.K. SEN
1979 S.K. GHOSH
1979 P.P. VASHISHTHA
1979 S.D. KULKARNI
1977 R.K. CHHAJLANI
1977 S. BAROT
1976 P.L. JAIN
1976 R.S. KASANA
1976 R.K. JAIN
1975 M.C. DUBEY
1975 G.K. UPADHAYA
1974 P.K. KORANNE
1974 M.S. KUSHWAHA
1974 S.B. SHRIVASTAVA
1973 B.D. SHIRVASTAV
1972 S.N. GUPTA
1971 M.S. GAUR
1971 D.P. BHATNAGAR
1971 L.K KHANNA
1970 R.K. RASTOGI
1969 G.P. BHATNAGAR
1968 P.Y.R. RAO
1967 G.V. PATGAONKAR
1965 S.C BHAND

No.of Rows :

Back to Rearch and Development Page